Bestuursleden en contact

Voor algemene informatie kan u best mailen naar de secretaris op e-mail adres : dirkfsegers@gmail.com 

Het bestuur van de club bestaat uit : 

- Voorzitter : Jean Suys - 022693831 - jean.suys@telenet.be
- Secretaris : Dirk Segers 0475282933 - dirkfsegers@gmail.com
- Penningmeester : Patrick Van Poeyer 0476800374 - patrick.van.poeyer@skynet.be
- Competitie : Karel Van Coillie 
- Jeugd : Marcel De Maeyer

- Aanspreekpunt ethisch verantwoord sporten en meldpunt grensoverschrijdend gedrag : Patrick Van Poeyer - 0476800374 - patrick.van.poeyer@skynet.be

- Daarnaast zijn ook Adrien Lamair en William Spruyt lid van het bestuur.