Wanneer ?

Maandag (in de grote zaal, vanaf begin augustus tot eind april of eind mei in functie van de groep) :

- iedereen vanaf 19.30 tot 21.30 (zaal is open vanaf 19.00 u).
- recreanten en competiespelers; volwassenen en jeugd.
- voor de begeleide trainingen (om de 2 weken) : indeling in groepen alnaargelang de mogelijkheden en beschikbare spelers.

Vrijdag (in de grote zaal, vanaf augustus tot eind juni)

- competitiewedstrijden jeugd en volwassenen; vrij spel als er geen competitie thuis is.