Wanneer ?

Maandag (in de grote zaal, vanaf begin augustus tot eind april of eind mei in functie van de groep) :
- iedereen vanaf 19.00 tot 21.30
- indeling in groepen alnaargelang de behoefte en beschikbare spelers

Woensdag (in de overdekte speelplaats, van begin september tot eind mei)

- Vrij spel jeugd en jeugd recreanten en sparring/training van 18.00 tot 19.30

Vrijdag (in de grote zaal, vanaf augustus tot eind juni)

- competitiewedstrijden jeugd en volwassenen; vrij spel als er geen competitie thuis is.