Wanneer ?

Maandag (in de grote zaal, vanaf begin augustus tot eind april of eind mei in functie van de groep) :

- iedereen vanaf 19.00 tot 21.30
- recreanten en competiespelers; volwassenen en jeugd.
- voor trainingen : indeling in groepen alnaargelang de mogelijkheden en beschikbare spelers.

Woensdag (in de overdekte speelplaats, van begin september tot eind mei)

- Vrij spel jeugd en jeugd recreanten : sparring/training van 19.00 tot 21.00 u.
- Iedereen vrij spel van 19.00 tot 21.00 u 

Vrijdag (in de grote zaal, vanaf augustus tot eind juni)

- competitiewedstrijden jeugd en volwassenen; vrij spel als er geen competitie thuis is.